Timkov, Nikolai E.

"Winter Village"

19¾" x 27¼" (50 x 69 cm)

1971, Oil on Canvas

Meg# 2963, Price Code: 5

back to top